Links


Childrensvision Amerikansk dokumentation af effekten ved synstræning

Parents Active for Vision Education Amerikansk forældregruppe der arbejder på at udbrede kendskabet til synstræning

Magiceye Stereogrammer - Klik her...

Experimentarium Synet dominerer de andre sanser

Patienthistorie (PDF)