Svagsyn


Vi tilbyder en række hjælpemidler når synet svigter, og en almindelig brilleløsning ikke længere er nok. Det drejer sig om en række svagsynshjælpemidler. Man skelner typisk mellem de håndholdte hjælpemidler og de hovedbårne hjælpemidler indbygget i en brilleløsning


Håndholdte hjælpemidler:

  • Lupper
  • Læseglas / Forstørrelsesglas
  • Speciallupper
  • Hovedbårne hjælpemidler indbygget i en brilleløsning:
  • kikkertbriller
  • Lupbriller

 

Svagsyn – er alt håb så ude? Af Kirsten Baggesen, Overlæge, Ph.d. - Øjenafdelingen Aalborg Sygehus: 
http://www.vos.dk/042002/121542002.html